GOLD RUSH

13.08.2019

MISIUNEA: Pe exoplaneta KRONDIKE a fost descoperit un minereu aurifer. Pentru cercetarea acestui nou material este trimis un rover, Ro2D2, într-o misiune de explorare și colectare a acestui mineral. Rover-ul Ro2D2 identifică și separă minereul valoros (cub galben) de steril (sferă albă). La finalizarea fiecărei etape de separare, rover-ul trimite un semnal către nava mamă prin plasarea unui jalon într-un perimetru cartat din apropierea locului unde își desfășoară misiunea și care este supravegheat de centrul de control. În drumul său, rover-ul parcurge un traseu care evită relieful accidentat (cratere, roci masive, dune de nisip planetar). După transmiterea semnalului (plasarea marker-ului), rover-ul primește comandă să reia misiunea, întorcându-se în locul inițial. Pentru ca operațiunea să fie eficientă, fiecare etapă de identificare și separare trebuie să se desfășoare în 30 secunde.

GAME RULES: Programul realizează mișcarea autonomă a robotului pe un traseu predefinit. Robotul pornește dintr-un punct fix, care reprezintă și punctul final al misiunii și trebuie să parcurgă un traseu prestabilit. Se apropie de 3 minerale (1 cub galben și 2 sfere albe) care sunt așezate echidistant unul față de celălalt, având misiunea să identifice "mineralul galben" și să-l mute fără a atinge/a mișca sferele albe. Robotul îți continuă mișcarea către perimetrul cartat unde trebuie să livreze jalonul în aria delimitată. Misiunea continuă cu întoarcerea robotului în punctul de plecare, în poziția inițială, astfel încât la o nouă comandă să-și reia misiunea. Timpul de execuție al misiunii este de 30 secunde.